30th Years of Expertise in Marble Supply and Install

มากกว่า 30ปี ปิ่นเกล้าหินอ่อน® กับการพัฒนาการผลิต แปรรูป ขัด ตัดตามขนาด และติดตั้ง หินอ่อน หินควอทซ์ ปูพื้น ผนัง อ่างล้างหน้า ท๊อปโต๊ะ เค้าเตอร์ครัวที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐาน 

วัสดุหินอ่อน มีเนื้อผิวและลวดลายที่หลากหลายเนื่องจากการบดอัดตามธรรมชาติ จำเป็นต่อการบริหารจัดการวัสดุที่มีคุณภาพ ควบคุมสีสันและลวดลายแร่ด้วยประสพการณ์ Pinklaomarble® ตรวจสอบควบคุมการตัด เจียร์ แกะสลักด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบเปียกและแห้งด้วยผู้ควบคุมงานชำนาญการโครงการ โค้ทติ้งกันซึมหกด้านด้วยเทคโนโลยี NanoPro® ลดการดูดซึม เพื่อการดูแลรักษาทำความสะอาดง่าย และสัมผัสอาหารได้ด้วยมาตรฐาน GreenGuard®